Skip to main content

افزایش قیمت دامنه com  طی 9 سال ثابت بوده اما شرکت verisign تصمیم به افزایش قیمت دامنه ها تا 10 سال آینده کرده است و هر سال 7 درصد به قیمت دامنه com اضافه خواهد شد. قیمت دامنه com هم اکنون 10 دلار است و تا یک ماه دیگر حدود 11 دلار خواهد شد که تا سال 1402 قیمت دامنه com طبق اعلام این شرکت حدود 28 درصد گران خواهد شد..

منبع : WP Center