ایجاد ویرایش ،کپی و حذف انواع صفحات

قابلیت نصب و رفع نصب مکمل های سایت

قابلیت تغییر  ظاهر گرافیکی سایت

قابلیت نصب سایر زبان ها

نمایش مطالب مرتبط به هم

تنظیمات سایت

بدو نیاز به دانش کد HTML  ویرایشگری حرفه ای

امکان تعریف بخش و  مجموعه

مدیریت آرشیو  مطالب سایت

اطلاعات تماس

آمار گیر بازدید کنندگان سایت

منوهای تو در تو

مدیریت تب منوها

مدیریت و دسته بندی مطالب

مدیریت صفحات

مدیریت منوها

مدیریت جعبه های دلخواه