Skip to main content

کپچا چیست؟ به احتمال زیاد شما نیز هنگامی که سعی کرده اید وارد یک سایت شوید و یا یک حساب کاربری ایجاد کنید با صفحه ای مواجه شده اید که در آن از شما خواسته شده عناصر خاصی مانند عابر پیاده، چراغ راهنمایی، اتوبوس و… را از بین چند تصویر انتخاب نمایید یا متنی که با خطوط منحنی و شکسته نوشته شده را حدس بزنید، این آزمایشات هنگام ارسال نظر، ایجاد حساب کاربری و یا ورود به یک اکانت برای تشخیص اینکه کاربر انسان است یا ربات انجام می شود و به آنها کپچا (CAPTCHA) می گویند.

منبع : wp-center

کپچا چیست؟